Piotr Maciejewski: Darowizna zmiany od lipca 2023 roku

Piotr Maciejewski: Darowizna zmiany od lipca 2023 roku

Kto szybko daje dwa razy daje.
Wszyscy znamy to stare powiedzenie. Czasem warto jednak poczekać. Od lipca 2023 roku czekają nas istotne zmiany podatku od spadków i darowizn. 26 stycznia Sejm zaakceptował te zmiany, teraz czekamy na całą ścieżkę legislacyjną. Planowany termin życie wejścia w życie zmian to 1 lipca 2023 roku.
Zmian będzie niewiele ale jakże istotnie zmienią się kwoty wolne od podatku dla poszczególnych grup podatkowych.
Przyjętym przez Sejm projekcie zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn:
– w I grupie podatkowej nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości nieprzekraczającej w okresie 5 lat kwoty 36.120 zł od jednej osoby lub 108.360 zł od kilku osób,
– w II grupie podatkowej zwolnione będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości do 27.090 zł od jednej osoby oraz 81.270 zł w przypadku nabycia od wielu osób,
– w III grupie podatkowej zwolnione od podatku są kwoty do 18.060 zł przy nabyciu od jednej osoby oraz do 54.180 zł przy nabyciu od wielu osób.
Dla porównania, dziś kwoty zwolnione z podatku to:
I grupa 10.434 zł od jednego darczyńcy, 20.868 zł od wielu darczyńców,
II grupa 7.878 zł od jednego darczyńcy,  
III grupa 5.308 zł od jednego darczyńcy.

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
1)      do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
2)      do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
3)      do grupy III – innych nabywców.
Jeżeli nie zgłosimy i nie zapłacimy podatku od otrzymanej darowizny we właściwym czasie a później w trakcie postępowania podatkowego czy kontroli podatkowej powołamy się na fakt otrzymania darowizny, podatek będzie wynosił 20 % otrzymanej kwoty.

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom