Piotr Maciejewski: Firma w domu

Piotr Maciejewski: Firma w domu

Każdy może zmienić zdanie Ministerstwo Finansów i sądy również.

Odżywa spór o podatek od nieruchomości w budynkach czy lokalach mieszkalnych których prowadzona jest działalność gospodarcza. Niedawno Ministerstwo Finansów stwierdziło że za zajęty na działalność gospodarczą należy uznać budynek mieszkalny wynajmowany przez przedsiębiorcę nawet jeżeli najemca realizuje w nim jedynie cele mieszkalne. Takie stanowisko powoduje że podatek od nieruchomości rośnie prawie 30 krotnie.

Zasadą obowiązującą w polskim systemie podatku od nieruchomości jest bardzo niskie opodatkowane nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkalne. W Jastrzębiu Zdroju w 2023 roku dla budynków lub lokali mieszkalnych ten podatek wynosi 1 zł od metra kwadratowego a dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest to kwota 28,78 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej.

Wielu przedsiębiorców prowadzi działalność w miejscu swojego zamieszkania. Czasem jest to tylko punkt przyjmowania zgłoszeń czy wręcz adres do korespondencji, w budynku czy w lokalu nie dokonują żadnych zmian które pozbawiały by ten budynek czy lokal funkcji mieszkalnych.

Powodem niepewności jest to, że pojęcie „zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej” nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę. Przez lata ukształtował się jednolity pogląd niekwestionowany przez organy podatkowe że mieszkanie zajęte na cele działalności gospodarczej jest wtedy kiedy dochodzi do wyłączenia w nim funkcji mieszkalnej. Jeżeli pokój przerobiono na gabinet lekarski to od tej części należało płacić większy podatek. Samo zarejestrowanie firmy w mieszkaniu nie powoduje jeszcze utraty funkcji mieszkalnych i przez to utraty prawa do opodatkowania niską stawką.

W styczniu 2020 roku pojawił się wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 1252/19), który w istotny sposób może pogorszyć sytuacje osób prowadzących działalność w domu lub mieszkaniu. W jakiejś sytuacji znajdą się samozatrudnieni, przedsiębiorcy jednoosobowi czy osoby wykonujące pracę zdalną? Czy będą musieli płacić wyższy podatek od nieruchomości?

Istotną wskazówką ocenie jaki podatek należy płacić Jest zdanie które znalazło się w wyżej wymienionym orzeczeniu NSA. Sąd podkreślił, że „znajdujący się w posiadaniu (…) budynek mieszkalny (część budynku), może zostać uznany za zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej (…) jeżeli stanowi element przedsiębiorstwa takiej osoby i jest bezpośrednio związany z wykorzystywaniem go w prowadzonej działalności (…).”  Oznacza to, że jeżeli bez wykorzystania takiego budynku czy lokalu, przedsiębiorca nie będzie mógł realizować celów gospodarczych, należy rozumieć że nieruchomości jest zajęta na cele działalności gospodarczej przez tego przedsiębiorcy ich konsekwencji podatek od nieruchomości należy płacić według najwyższej stawki.

Potwierdzenie aktualnego stanowiska Ministerstwa Finansów znajdziemy na stronie:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001778

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom