Monika Glaba: Podatek od czynności cywilno-prawnych

Monika Glaba: Podatek od czynności cywilno-prawnych

Co to jest podatek od czynności cywilno-prawnych i ile trzeba go zapłacić ?

Podatek od czynności cywilno-pranych jest podatkiem, który obowiązuje podatników dokonujących transakcji polegających między innymi na zawieraniu umów kupna- sprzedaży. Jest to najbardziej powszechne zdarzenie powodujące powstanie obowiązku zapłaty podatku. Jednakże wielokrotnie zdarzają się sytuacje gdy podatnik nie wie o tym , że dana transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Lp.Czynność cywilnoprawnaKto płaci podatek?Wysokość PCC
1Umowa sprzedażynieruchomościrzeczy ruchome (zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1 000,00 zł)prawo użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnegospółdzielczego prawa do lokalu użytkowegoprawa do domu jednorodzinnego oraz do lokalu w małym domu mieszkalnym, wynikające z przepisów prawa spółdzielczegoKupujący2%
innych praw majątkowych 1%
2Umowa: zamianydożywociao dział w spadkuo zniesienie współwłasnościdarowiznyprzeniesienia własności nieruchomościrzeczy ruchomychprawa użytkowania wieczystegowłasnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnegospółdzielczego prawa do lokalu użytkowegoprawa do domu jednorodzinnego oraz do lokalu w małym domu mieszkalnym, wynikające z przepisów prawa spółdzielczegoObie strony umowy2%
przeniesienia własności innych praw majątkowych 1%
3Umowa:  ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowegoodpłatnej służebnościnabywający1%
4Umowa: pożyczkidepozytu nieprawidłowegopożyczkobiorca0,5%
5Ustanowienie hipotekina zabezpieczenie wierzytelności istniejących (od kwoty zabezpieczonej wierzytelności)Składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki0,1%
na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł
6Umowa spółkiWspólnicy, przy pozostałych umowach spółki spółka0,5%

Czynność należy zgłosić na podstawie deklaracji PCC-3 w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego do Urzędu Skarbowego,

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom