Monika Glaba: Księgowość Spółek Cywilnych

Monika Glaba: Księgowość Spółek Cywilnych

Spółka cywilna jest najprostszą formą wspólnej działalności gospodarczej dla co najmniej dwóch przedsiębiorców.

.Spółka cywilna, jaka księgowość będzie najlepsza?

Spółka cywilna, gdzie wspólnikami mogą być  jedynie osoby fizyczne, ma obowiązek prowadzenia albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych (jest to wtedy tzw. pełna księgowość).

W większości spółek cywilnych optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie uproszczonej formy księgowości, to znaczy podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jest ona jedna i wspólna dla wszystkich wspólników.

Jednak co ważne, taka księga to miejsce ewidencji wyłącznie tych przychodów wspólników, które są osiągane w ramach spółki.

Nie zawiera się w niej przychodów wspólników, jakie są osiągane poza spółką cywilną. Księga przychodów i rozchodów jest rozwiązaniem wygodnym, jednak nie będzie mogła zostać zastosowana w dwóch przypadkach:


1) Kiedy co najmniej jeden ze wspólników jest osobą prawną

2) Kiedy przychody netto za sprzedaży towarów i produktów, operacji finansowych za ubiegły rok obrachunkowy wyniosły co najmniej 2 miliony euro (równowartość tej kwoty w złotych).Poznaj naszą ofertę

Spółka cywilna księgowość – różnice

Jeśli chodzi o dwa typy księgowości, jaka może być prowadzona w takiej spółce to różnią się one od siebie tym, że:

  1. Księga przychodów i rozchodów. To księgowość uproszczona. Jest dość tania i łatwa w prowadzeniu. Jednak jedynie informacje jakie z niej powstają to: wysokość przychodów, kosztów i należnego podatku, co oczywiście nie daje pełnego obrazu finansów spółki. Jeżeli chce się przeprowadzić szczegółowe analizy, trzeba wtedy używać innych środków. Na księgę przychodów i rozchodów decyduje się wiele nowo powstałych spółek cywilnych, ponieważ jest to rozwiązanie proste i niegenerujące wysokich kosztów.
  2. Pełna księgowość w spółce cywilnej. Jest dużo bardziej skomplikowana, a co za tym idzie – kosztowna. Taka księgowość jest sformalizowanym i rozbudowanym system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych można wygenerować informacje na temat finansów spółki w danym momencie lub na przestrzeni wybranego okresu. Przynosi to wiele korzyści.

Jak prowadzić księgowość spółki cywilnej?

Tak jak zostało podane już wcześniej – w przeciwieństwie do innych spółek– księgowość spółki cywilnej może, ale nie musi od razu być prowadzona w formie księgowości pełnej. Na początku, np. aż do czasu kiedy spółka nie przekroczy obowiązujących limitów pieniężnych, księgowość w spółce cywilnej może być prowadzona w formie księgi przychodów i rozchodów, co jest opcją prostszą i tańszą. Księgowość pełna stanie się obowiązkowa wtedy, kiedy przychody netto spółki pochodzące ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczą określony limit. Oczywiście każda ze spółek cywilnych może dobrowolnie przejść na pełną księgowość jeszcze przed przekroczeniem takiego limitu.

 Niekiedy występuje konieczność prowadzenia pełnej księgowości od samego początku (np. kiedy przynajmniej jeden ze wspólników tworzących taką spółkę nie jest osobą fizyczną – wówczas nie jest już to spółka cywilna). Pełna księgowość będzie bardziej skomplikowana, a zarazem najdokładniejsza, dlatego w zdecydowanej większości przypadków wymaga najczęściej skorzystania z pomocy zewnętrznego biura rachunkowego oraz doradztwa podatkowego.

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom