Monika Glaba: Księgowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Monika Glaba: Księgowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Księgowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  niezleżenie od wysokości osiąganych przychodów i kto jest wspólnikiem ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jest to doskonały sposób na świadome prowadzenie przedsiębiorstwa oraz efektywne zarządzanie firmą.

Odpowiednio prowadzona księgowość  jest cennym narzędziem  dostarczającym informacji finansowych kluczowych do podejmowania decyzji firmie.

Odpowiednio zbudowany plan kont może dostarczyć niezbędnych informacji  o przychodach oraz rodzajach i wysokości poszczególnych kosztów w firmie.

Rok obrotowy w spółce zasadniczo trwa 12 miesięcy . Po zakończeniu roku obrotowego , spółka zobowiązana jest przepisami ustawy o rachunkowości do sporządzenia sprawozdania finansowego  na które składa się :

  1. Rocznego sprawozdania finansowego w którego skład wchodzą:
  2. bilans,
  3. rachunek zysków i strat,
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
  5. rachunek przepływów pieniężnych,
  6. Informacji dodatkowej.
  • Sprawozdania z działalności

Jeżeli jednak spółka spełni określone w ustawie o rachunkowość warunki, może skorzystać z uproszczeń i sporządzać mniej rozbudowane sprawozdanie.

Księgowość spółki z o.o. może być prowadzona we własnym zakresie.

Jednakże ze względu na wysoki poziom trudności i zawiłość przepisów podatkowych warto powierzyć prowadzeni ksiąg kancelarii podatkowej.

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom