Piotr Maciejewski: Umowa o dzieło. Obowiązki i ryzyko.

Piotr Maciejewski: Umowa o dzieło. Obowiązki i ryzyko.

Pomimo że umowa o dzieło jest tak stara jak kodeks cywilny, który obowiązuje od 1965 roku, nadal rodzi wiele nieporozumień i kłopotów. Całość zagadnień z nią związanych kodeks reguluje w artykułach od 627 do 646. Pamiętajmy, że umowa o dzieło jest umową rezultatu, oznacza to, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Historia, która skłoniła mnie do napisania tej krótkiej informacji jest banalna. Przedsiębiorca zajmujący się handlem nieruchomościami zlecił osobie, która lubi i umie fotografować wykonanie sesji zdjęciowej sprzedawanego mieszkania. Fotograf przygotował dokument, nazwał go umową o dzieło, określił w nim podstawowe elementy wymagane dla tego typu umowy, wykonał zdjęcia i przyjął umówioną należność.
Przedsiębiorca po kilkunastu dniach dostarczył do naszej kancelarii tę umowę, uważał, że zrobił wszystko co zrobić powinien.
Jak się okazało nie był świadomy swoich obowiązków.
 Po pierwsze od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorca, który zawiera umowę o dzieło ma obowiązek do 7 dni od daty zawarcia zgłosić tę umowę ZUS-u. Pomimo że nie niesie ona żadnych obciążeń związanych ze składkami to przepisy nakładają na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia.
Kolejny obowiązek to wyliczenie, pobranie i przekazanie do urzędu skarbowego właściwego podatku.
Ostatnim już obowiązkiem jest przekazanie informacji PIT 11 podatnikowi – wykonawcy dzieła i właściwemu dla jego miejsca zamieszkania urzędowi skarbowemu. Formularz PIT 11 można składać do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej i należy to zrobić do końca stycznia po roku, w którym dokonano wypłaty. Podatnikowi, wykonawcy dzieła informację PIT 11 należy dostarczyć najpóźniej do końca lutego roku następującego po roku, w którym dokonano wypłaty.

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom