Piotr Maciejewski: Prokurent w przedsiębiorstwie osoby fizycznej

Piotr Maciejewski: Prokurent w przedsiębiorstwie osoby fizycznej

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Do 30 kwietnia 2018 roku była zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorcy który był wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez krajowy rejestr sądowy. Po tej dacie prokury może udzielić również przedsiębiorca wpisany do CEIDG prowadzący działalność jako osoba fizyczna lub spółka osób fizycznych.

Jest to szczególne pełnomocnictwo które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Co może prokurent?

Prokurent może to samo co właściciel ale z dwoma wyjątkami: nie może zbyć przedsiębiorstwa ani oddać go czasowego korzystania.

To szczególne pełnomocnictwo, dla swojej ważności musi być udzielone w formie pisemnej. Aby było skuteczne wobec świata zewnętrznego musi być również uwidocznione we wpisie w CEIDG danego przedsiębiorcy.

Dlaczego warto ustanowić prokurenta po:

  1. Prokurent ma bardzo szeroki zakres uprawnień. Przedsiębiorca – właściciel, część swoich obowiązków może scedować na prokurenta i wszystkie te czynności prawne będą ważne.
  2. W czasie urlopu czy chorobowego przedsiębiorcy to prokurent może w jakimś zakresie zarządzać przedsiębiorstwem.
  3. Prokurenta można w każdym czasie powołać i odwołać.

Na zakończenie historia ku przestrodze.

Kilkanaście lat temu jednym z moich klientów był przedsiębiorca, który wykonywał bardzo innowacyjną i rzadką usługę. Kolejkę kontrahentów miał ustawioną na kilka miesięcy do przodu. Jego bardzo dynamiczny finansowy rozwój został zatrzymany przez nagłą chorobę – udar. Przez trzy miesiące leżał na OIOMIE w śpiączce. Jego najbliżsi nie mieli żadnych uprawnień do jego reprezentowania. Nie mieli pełnomocnictw do renegocjowania umów z kontrahentami, dostępu do konta bankowego związanego z działalnością. Przez ten czas konkurencja przejęła rynek.

Jeżeli dalej masz wątpliwości czy w swojej firmie powinieneś ustanowić prokurenta – przyjdź porozmawiamy.

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom