Magdalena Marulska: Działalność nierejestrowana

Magdalena Marulska: Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana

Według  Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców działalnością gospodarczą nazywana jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły

Działalność nierejestrowana pomimo, że jest prowadzona w celach zarobkowych,
w sposób ciągły i zorganizowany, ze względu na niewielki przychód, nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Nie ma konieczności rejestrowania jej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgodnie art. 5 ww. ustawy, działalność  nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, kiedy przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia oraz, która w ciągu 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej. Do 1 lipca 2023 roku graniczną wartością przychodu było 50% minimalnego wynagrodzenia.

Prowadzić działalność nierejestrowaną mogą tylko osoby fizyczne. Wyjątkiem są osoby bezrobotne, ze względu na zachowanie  statusu osoby bezrobotnej nie mogą wykonywać innej pracy zarobkowej. 

Działalność nierejestrowana, z uwagi na poziom przychodów nie jest regulowana Ustawą prawo przedsiębiorców, więc osoby pełniące funkcje publiczne oraz rolnicy mogą ją prowadzić.

Osoby niepełnoletnie w wieku od 13 do 18 roku życia mogą prowadzić działalność nierejestrowaną, ponieważ nie wymaga ona pełnej zdolności do czynności prawnych. Mogą one zarządzać swoimi dochodami bez zgody opiekuna prawnego( chyba, że z ważnych powodów sąd opiekuńczy uzna inaczej).

Obowiązkami osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną są:

 • rozliczenie przychodu w zeznaniu rocznym PIT-36;
 • przestrzeganie praw konsumenta;
 • wystawianie faktury lub rachunku na żądanie klienta;
 • prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży.

Najważniejszymi korzyściami prowadzenia działalności nierejestrowanej są:

 • brak obowiązku rejestracji do CEIDG;
 • brak konieczności zgłoszenia do ZUS i opłacania składek;
 • brak skomplikowanej księgowości;
 • podatek z przychodów wykazuje się  w zeznaniu roczny PIT-36.

Głównymi wadami działalności nierejestrowanej są:

 • małe przychody;
 • konieczność przestrzegania sztywnego w ciągu roku limitu przychodu;
 • brak możliwości wykonywania działalności wymagającej koncesji;
 • brak prawa do opieki zdrowotnej oraz zasiłku chorobowego.

Po przekroczeniu limitu 75% minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu, musimy zarejestrować działalności nierejestrowaną jako jednoosobowa działalność gospodarczą w CEIDG.

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom