Magdalena Buturla: Działalność jednoosobowa

Magdalena Buturla: Działalność jednoosobowa

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza czyli osoba fizyczna, która samodzielnie i we własnym imieniu prowadzi czynności mające na celu osiągnięcie zysku.

PLUSY PROWADZENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Właściciel samodzielnie podejmuje decyzje
 • Cały wypracowany zysk należy do właściciela
 • Przedsiębiorca może zatrudniać pracowników
 • Właściciel bez dodatkowych formalności może doinwestować firmę z własnych oszczędności
 • Księgowość prowadzona jest najczęściej w sposób uproszczony, dzięki temu zlecenie obsługi na zewnątrz jest tańsze niż w przypadku spółek kapitałowych
 • Szybkie i bezpłatne zgłoszenie działalności gospodarczej w ramach „jednego okienka”
 • Łatwe i bezpłatne zgłaszanie wszelkich danych związanych z działalnością (adresy, numery pkd, konta bankowe)
 • Przedsiębiorca może zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą w każdym momencie pod warunkiem, że nie zatrudnia żadnego pracownika.
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może w każdym momencie zlikwidować działalność gospodarczą bez podawania przyczyny.

MINUSY PROWADZENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Całą odpowiedzialność za podejmowane działania ponosi właściciel
 • Za powstałe zobowiązania z prowadzonej działalności gospodarczej odpowiada przedsiębiorca całym majątkiem, w przypadku wspólnoty małżeńskiej – wspólnie z małżonkiem
 • Brak kontynuacji działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy (możliwe jest tylko powołanie i działanie  zarządu sukcesyjnego do momentu uregulowania formalności spadkowych – więcej informacji umieściliśmy na blogu 28 października 2022 roku https://www.doradcy.net.pl/piotr-maciejewski-komu-potrzebny-jest-zarzadca-sukcesyjny/)
 • Trudniejsze niż w podmiotach prawa handlowego monitorowanie należności i zobowiązań wobec kontrahentów.

ZAPOZNAJ SIĘ ZANIM ZGŁOSISZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • Z formami opodatkowania – do wyboru jest: ryczałt, zasady ogólne potocznie zwane skalą, podatek liniowy (więcej szczegółów już na wkrótce)
 • Zasadami zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT)
 • Zasadami zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
 • Kiedy konieczne jest pozyskanie koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Szczegółowe zasady znajdziesz na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00116
 • Z jakich ulg możesz skorzystać przy opłacaniu składek na ubezpieczenie
 • Jakie obowiązki związane z ochroną środowiska dotyczą wybranej przez Ciebie branży.

ZAŁOŻENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jednoosobową działalności gospodarczą zgłasza się na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl.

Przed złożeniem wniosku o rejestrację działalności gospodarczej należy:

 1. Wybrać nazwę firmy, pamiętając przy tym, że nazwa podmiotu gospodarczego osoby fizycznej zawsze musi zawierać imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Imienia i nazwiska nie trzeba stosować w nazwie skróconej.
 2. Wybrać odpowiednie kody PKD dla planowanej działalności gospodarczej. Aktualna wyszukiwarka kodów PKD znajduje się na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
 3. Określić miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Każda osoba może korzystać z kilku miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, z których jedno należy wybrać jako główne. Do każdego lokalu, przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać tytuł prawny, czyli akt własności, umowę najmu lub umowę użyczenia.
 4. Określić datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W ramach zasady jednego okienka, składając wniosek o rejestrację do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, można dołączyć wniosek o rejestrację do podatku od towarów i usług – Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R oraz zgłoszenie do ubezpieczenia na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Mając aktualny wpis do CEIDG należy pamiętać, aby informacje takie jak:

 • Założenie i likwidacja konta bankowego
 • Zmiana adresu zamieszkania i adresu do korespondencji
 • Otwarcie nowego i likwidacja zgłoszonego wcześniej punktu prowadzenia działalności
 • Zmiana nazwiska
 • Zmiana ustawowej wspólnoty małżeńskiej

zgłaszać na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl do 7 dni od zaistnienia zmiany.

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom