Piotr Maciejewski: 40 euro i odsetki

Piotr Maciejewski: 40 euro i odsetki

Jesteś przedsiębiorcą, sprzedajesz swoje usługi, towary, zapewne zdarza się, że nie wszyscy Twoi kontrahenci przedsiębiorcy płacą należność w terminie wynikającym z faktury. Pamiętaj, że dysponujesz narzędziami, które w pewnym stopniu zrekompensują Tobie, nieterminowe, niezgodne z umową otrzymanie zapłaty.

Mechanizmem, który ma zrekompensować opóźnienie w otrzymaniu należności są ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Dzisiaj, w listopadzie 2022 roku wynoszą one 16%. Możemy je naliczać od następnego dnia po upływie zapłaty.

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, przewiduje również zryczałtowany zwrot kosztów odzyskiwania należności.

40 €, gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 zł.

70 €, jeżeli jest wyższa od 5000 zł, ale niższa niż 50 000 zł.

100 €, jeżeli wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 zł.

Kwoty euro należy przeliczyć na złote przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Ostatnim dniu roboczym października 2022 roku, była to wartość 4,7089 zł.

Jeżeli jesteś z dłużnikiem na etapie postępowania sądowego to zastanów się czy warto korzystać ze zryczałtowanych kosztów odzyskiwania należności, bo prawdopodobnie koszty sądowe przewyższą te wartość. Jeżeli dłużnik dokona zapłaty należności wraz z rekompensatą na drodze pozasądowej wówczas to rozwiązanie jest opłacalne.

Jeżeli ty jako przedsiębiorca znajdziesz się w sytuacji braku możliwości zapłaty w terminie swojego zobowiązania nie czekaj na reakcję wierzyciela, rozmawiaj o przesunięciu terminu zapłaty.

Pamiętaj, że zgodnie z artykułem 118 kodeksu cywilnego termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, pod warunkiem, że przepis szczególny nie stanowi inaczej. W przypadku umowy zlecenia termin przedawnienia wynosi 2 lata, umowy przewozu tylko rok.

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom