Archiwum

Archiwum

Przechowywanie dokumentacji księgowej

Przedsiębiorcy mają obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej, na podstawie której określone były ich zobowiązania podatkowe przez okres 5 lat licząc od końca roku którym złożono zeznanie czy deklaracje podatkową. Niektóre dokumenty takie jak na przykład faktury dotyczące zakupu środków trwałych muszą być przechowywane dłużej – 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe, w którym zakończyła się amortyzacja danego środka trwałego.

Przechowywanie dokumentacji kadrowej i płacowej

Nasza Kancelaria jest wpisana do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych przez marszałka województwa śląskiego pod numerem 1/10

Na podstawie uzyskanego wpisu oferujemy:

  • archiwizowanie dokumentów
  • przechowywanie dokumentacji księgowej oraz dokumentacji kadrowej i płacowej zgodnie z obligatoryjnym okresem przechowywania
  • brakowanie akt (niszczenie po upływie obligatoryjnego terminu przechowywania).

Gwarantujemy, że:

  • akta są przechowywane w odpowiednich warunkach i przez odpowiedni okres
  • dokumenty są skatalogowane i w każdym momencie możliwe jest udostępnienie dokumentacji uprawnionym podmiotom.
  • w przypadku dokumentacji płacowej i kadrowej możliwe jest wystawienie byłym pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu niezbędnych do celów emerytalnych i rentowych.


Jako zarejestrowany przechowawca akt osobowych zobowiązani jesteśmy do poinformowania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przejętej dokumentacji pracowniczej, co umożliwia byłym pracownikom bezproblemowe odnalezienie miejsca przechowywania dokumentacji niezbędnej do celów emerytalno-rentowych.

Przygotowanie dokumentacji do przechowania

Aby dokumenty mogły być złożone w archiwum należy je odpowiednio przygotować. Trzeba usunąć z nich wszystkie metalowe elementy takie jak zszywki, spinacze. Dokumenty należy przechowywać w teczkach papierowych, teczki powinny być odpowiednio opisane. W zależności od rodzaju dokumentu, czasu jego przechowywania należy nadać danemu dokumentowi odpowiednią kategorię.

Masz więcej pytań?

Odpowiemy na wszystkie pytania
ul. 11 Listopada 9
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom