Księgowość

Księgowość

Księgowość biuro rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

W ramach biura rachunkowego prowadzimy księgi rachunkowe dla spółek prawa handlowego jak również dla osób fizycznych, klubów sportowych i stowarzyszeń.

Sporządzamy sprawozdania finansowe, opracowujemy politykę rachunkowości, zakładowe plany kont i sporządzamy bilans otwarcia jak również rekonstrukcję ksiąg handlowych. Weryfikujemy pod względem formalnym i rachunkowym dokumenty naszych klientów i przygotowujemy je do księgowania. Świadczymy usługi związane z rozliczaniem z tytułu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Uproszczona księgowości to podatkowa księga przychodów i rozchodów. Przeznaczona jest dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

Kancelaria prowadzi księgi podatkowe podmiotów gospodarczych prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek jawnych.

Nasi pracownicy to specjaliści. Zapewnią państwu bezpieczeństwo podatkowe.

Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego

Podatek od przychodów potocznie zwany ryczałtem bardzo upowszechnił się w ostatnim czasie. Ustawodawca tak skalkulował jego wysokość, że w niektórych branżach jest bardziej opłacalny od podatku, który opiera się na dochodzie. Powód takiego rozwiązania jest prosty organy podatkowe poświęcają mniej czasu na kontrolę, bo kontroli podlega jedynie przychód, nikt nie zajmuje się kosztami które są szczególnie skomplikowane w podatkach dochodowych.

Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług

Podatek od towarów i usług zwany VAT jest drugim co do powszechności po podatkach dochodowych obciążeniem przedsiębiorcy. Z uwagi na jego skomplikowanie był i jest wykorzystywany o oszustw podatkowych. Stąd też ustawodawca wprowadził w tym podatku wiele rozwiązań mających utrudnić oszustwa bądź dających możliwość szybkiego ich wykrycia. Niestety wszystkie te rozwiązania obciążają nas podatników dokładając nam kolejnych obowiązków w raportowaniu do organów podatkowych. Większość przedsiębiorców co miesiąc składa do urzędu skarbowego specyficzną deklarację połączoną ze szczegółowymi informacjami o transakcjach, którą przeprowadzili w danym okresie. Te informacje zawierają się w jednolitym pliku kontrolnym. Ujednolicenie tego pliku pozwala na łatwe stwierdzenie – sparowanie czy faktura, którą otrzymał nabywca jest za raportowana przez sprzedawcę i czy wszystkie dane tam występujące są zgodne. Za każdy błąd w jednolitym pliku kontrolnym możemy zapłacić karę w wysokości 500 zł.

Sporządzanie zeznań podatkowych

Polski system podatkowy przewiduje, że to my podatnicy sami sporządzamy zeznanie o swoich dochodach i informujemy o nich organy podatkowe a one weryfikują prawidłowość tych zeznań. Najczęściej sporządzamy zeznania w podatkach dochodowych i zgłoszenia w podatku od spadków i darowizn. Sporządzamy zeznania podatkowe do urzędów skarbowych w Polsce, Czechach, Niemczech, Austrii, Holandii, Belgii oraz Szwecji.

Inne usługi

Niezależnie od prowadzenie podstawowych urządzeń księgowych, które ma na celu zaprezentowanie bilansowego stanu firmy lub określenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, oferujemy cały szereg innych czynności takich jak:

  • obsługa systemu INTRASTAT
  • przygotowanie różnych zestawień na potrzeby banków czy statystyki państwowej GUS

Masz więcej pytań?

Odpowiemy na wszystkie pytania
ul. 11 Listopada 9
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom